Chat with us, powered by LiveChat
po - pá: 9 - 18 h Klienti CK: 542 215 255/6

FAQ Covid

CK BRENNA

Přinášíme Vám aktuální informace o cestování do italských lyžařských středisek, a to vzhledem k současné epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID-19.

Vzhledem k velmi často měnícím se pravidlům žádáme klienty o kontrolu informací před zahájením jejich cesty na dovolenou na stránkách http://www.mzv.cz

Co je potřeba mít pro vstup do Itálie?

Aktuálně jsou platné 2 podmínky pro vstup do Itálie:

1.  předložení certifikátu v digitální či papírové podobě:

A) PCR nebo antigenní test: negativní výsledek PCR nebo antigenního testu provedeného max. 48 hodin před vstupem na italské území a to v digitální podobě (certifikátu EU). Certifikát o očkování, absolvovaném testu nebo prodělání onemocnění si můžete stáhnout zde: https://ocko.uzis.cz/.

B) Na cestu do Itálie z ČR je potřeba splnit tři podmínky: EU Certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění) + test antigenní 24h nebo PCR 48h + PLF formulář. Od 1. února stačí pro vstup do Itálie pouze certifikát EU o ukončeném očkování, prodělání nemoci nebo o negativním PCR 72h či antigenním 48h testu (povinnost prokázat se při vstupu do země testem je tak pro očkované/uzdravené zrušena)! V případě nepředložení certifikátu EU nebo nevyplnění PLF formuláře následuje 5-denní karanténa, ukončená opět testem.

Pozor: Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, tj. nebude již stačit negativní výsledek testu! Zároveň upozorňujeme na nezbytnost nosit roušky FFP2 v MHD atp.

Ode dne 5.2. 2022 vstoupily v platnost následující změny pro cestující s platným EU certifikátem (očkování/uzdravení) starším 6 měsíců:
Cestující s platným EU certifikátem o očkování/uzdravení starším 6 měsíců mají nově přístup ke všem službám v Itálii za předpokladu, že se prokáží negativním antigenním (platnost 48 hodin) nebo PCR testem (platnost 72 hodin). Jedná se např. o ubytování v hotelu, stravování v restauracích, využívání vleků, návštěvy muzeí atp. Testy nejsou vyžadovány, pokud po zakončení očkovacího cyklu osoba prodělala Covid-19. Pokud byla osoba očkována látkou neuznávanou lékařskou agenturou EMA výšeuvedené neplatí.
Byla upravena platnost italských EU certifikátů. Časově neomezená platnost certifikátu bude po třetí dávce očkování nebo u očkovaných osob, které po ukončeném cyklu očkování nebo po třetí dávce prodělaly po 14 dnech od posledního očkování nemoc Covid-19.  Šestiměsíční platnost certifikátu zůstává v případě prodělání onemocnění po 14 dnech od podání první dávky. Nelze zatím zaručit stejnou platnost EU certifikátů vydaných v ČR.

C) Prodělání onemocnění: osoby, které prodělaly nemoc COVID-19 v posledních šesti měsících – potvrzení ve formě digitálního certifikátu EU (v italském či anglickém jazyce). V případě zotavení se z nemoci COVID-19 má certifikát platnost 180 dnů od prvního pozitivního testu.

D) Děti: výjimku z testu mají děti mladší 6 let. Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom digitálním elektronickém formuláři (PLF) spolu s doprovázející dospělou osobou.

2. vyplnit online: EU PLF příjezdový formulář do Itálie - https://app.euplf.eu/#/  Povinné pro všechny! Nutno vyplnit maximálně 72 hodin před vstupem do Itálie.

Návod v angličtině je k dispozici zde: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5411_6_file.pdf

Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu formulář v PDF formě a také QR kód, kterým je povinen se v případě kontroly prokázat (z mobilu nebo vytištěnou PDF verzí).

Na co potřebuji zelený certifikát?

Od srpna 2021 je vyžadován tzv. zelený certifikát pro osoby starší 12 let při využití těchto aktivit:

 • stravovací služby poskytované jakýmkoli zařízením s vnitřním stolováním;
 • veřejně přístupná představení, sportovní akce a soutěže;
 • muzea, další kulturní instituce a výstavy;
 • plavecké bazény, plavecká centra, tělocvičny, týmové sporty, wellness centra, taktéž v rámci ubytovacích zařízení u vnitřních aktivit;
 • festivaly a veletrhy, kongresy a sjezdy;
 • lázně, tematické a zábavní parky;
 • kulturní centra, společenská a rekreační centra, s omezením na vnitřní aktivity a s výjimkou dětských vzdělávacích center, letních táborů a souvisejících stravovacích činností;

Jako zelený certifikát je uznáno vydané potvrzení (i digitální certifikát EU, osvědčující shodnou skutečnost) o:

a) podání první dávky anti-COVID vakcíny, přičemž platné bude od 15. dne po podání až do data dokončení vakcinačního cyklu (v případě dvoudávkové vakcíny). Po kompletním naočkování bude mít certifikát platnost devět měsíců

b) negativním antigenním nebo PCR testu na COVID-19 - platnost 48 hodin

c) prodělání tohoto onemocnění - platnost 6 měsíců po zotavení

V Itálii zůstává povinnost zachovávání fyzických odstupů osob, nošení roušek ve vnitřních prostorách a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.).

Co potřebuji pro návrat do ČR?

Návrat do ČR se řídí českým semaforem, více info na webu ministerstva.

 • Itálie je aktuálně zařazena do kategorie se středním rizikem nákazy – oranžová barva semaforu
 • Všechny osoby vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/ . Potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.
 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19 v uplynulých 180 dnech, bez nutnosti testů, pouze s povinností vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/
 • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • ostatní osoby s povinností testů -antigenní nebo PCR test do 5 dnů po návratu a vyplnit příjezdový formulář https://plf.uzis.cz/ . Do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 

Jaká pravidla je třeba dodržovat během pobytu v Itálii?

Platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušek v uzavřených prostorách a nově i všude venku. Porušení je pokutováno (400-1000 €). 

Pozor!!! Od 10.1.2022 dochází k výrazným omezením pro neočkované osoby od 12 ti let!, tj. které se neprokáží tzv. EU certifikátem z důvodu očkování/uzdravení (tzv. Super Green Pass). EU certifikát o očkování/uzdravení bude vyžadován i pro ubytování v hotelech, cestování dálkovými spoji i MHD, vstupy do lyžařských areálů a mnohé další aktivity, tj. nebude již stačit negativní výsledek testu! Děti do 11,99 let jsou od prokazování certifikátu osvobozeny! Do 31. ledna 2022 budou zavřené také diskotéky a tančírny, zakázány budou akce a večírky, které by mohly vytvářet venkovní shromáždění, jako jsou koncerty a oslavy na náměstích. Také do 31. ledna již nebude možné konzumovat jídlo a pití v kinech, divadlech a na sportovních akcích.

Podle nově platných předpisů musí mít lyžaři využívající italské sjezdovky od 1. ledna 2022 platné pojištění odpovědnosti za škodu nebo újmu způsobenou třetím osobám nebo majetku (RCT).
Lyžařské areály musí uživatelům při zakoupení skipasu poskytnout možnost zakoupení pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené na osobách nebo věcech.
Kdo již vlastní pojištění nemá, může si ho tedy sjednat společně s nákupem skipasu. U koho bude po 1. lednu 2022 při kontrole zjištěno, že nemá sjednané pojištění RCT, bude muset odevzdat skipas a uhradit správní pokutu ve výši od 100 do 150 Eur. Není stanoven žádný minimální pojistný limit a není ani stanovena povinnost prokazovat se dokladem o pojištění – platí presumpce, že nákupem skipasu (i naším prostřednictvím) klient "čestně prohlašuje", že pojištěn je.

Klienti, kteří jsou naším prostřednictvím pojištěni u pojišťovny UNIQA, mají pojištění RCT zahrnuto ve všech typech nabízených pojistek. Na trhu je velké množství typů pojistek (např. i jako součást  platebních karet), ne všechny však zahrnují i pojištění odpovědnosti. Před odjezdem na lyžařskou dovolenou v Itálii je třeba, aby si klient zkontroloval, zda jeho pojistka pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám obsahuje.

Budou v hotelu fungovat bazény, wellness a další služby?

Z důvodu hygienických opatření může být provoz wellness centra či dětského koutku omezen či zcela uzavřen. Nedostupnost této služby nelze zpětně nárokovat u CK a není důvodem k odstoupení klienta od Smlouvy o zájezdu bez uhrazení stornopoplatků. Aktuální informace budou upřesněny v odjezdových pokynech nebo v CK BRENNA.

Jak bude fungovat stravování v hotelích?

Způsob stravování v námi nabízených ubytovacích kapacitách může být upraven podle aktuálně platných norem. Například bufet bude obsluhovaný personálem či bude kompletně nahrazený stravou servírovanou atd.

Důležité odkazy:

Garance CK jako pořadatele zájezdu

Garantujeme vrácení všech uhrazených peněz na Váš účet do 14 pracovních dnů, pokud vystornujete zájezd 48h a méně před odjezdem v případě omezení způsobené pandemíí COVID-19.

 • Uzavření státních hranic
 • Zavedení povinné státní karantény bez možnosti nahrazení karantény: testem, očkováním či proděláním nemoci v cílové destinaci

Pro Váš klid a bezpečí doporučujeme sjednat k zájezdu pojištění včetně pandemie  K5S+P se stornem a pandemií za 78 Kč/os./den. Ve spolupráci s našimi léta ověřenými partnery, uděláme maximum pro Vaše bezpečí.


Organizátorem lyžařských pobytů v Itálii  2021/22 je CK FOR-LINE TOUR, s.r.o. CK BRENNA je prodejcem těchto pobytů a při koupi těchto pobytů není možné využít Brenna Covid poukaz. Na pobyty se vztahují Všeobecné podmínky prodeje zájezdů cestovní kanceláře FOR-LINE TOUR a vztahuje se na ně pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře FOR-LINE TOUR.