po - pá: 9 - 18 h Klienti CK: 542 215 255/6

Cestovní pojištění UNIQA

CK BRENNA

​V ceně lyžařského pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění pro případ storna zájezdu.

Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít nabídky pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. Nabízíme pojištění KOMFORT PLUS či KOMFORT PLUS COVID dle Vašeho zvážení. Výše pojistného plnění naleznete níže. Na jedné smlouvě o zájezdu musí být pojištěny všechny osoby. Pojištění je hrazeno formou příplatku k ceně zájezdu.


KOMFORT PLUS - lyžařský tarif:

  • Dospělá osoba 60 Kč/den
  • Dítě do 12 let 30 Kč/den

KOMFORT PLUS COVID - lyžařský tarif:

  • Dospělá osoba 90 Kč/den
  • Dítě do 12 let 60 Kč/den

Rozsah sjednaného cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. a max. výše pojistného plnění:

Rozsah pojištění v tarifu KOMFORT PLUS Pojistná částka
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

do výše max. plnení
do výše max. plnení
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
2 100 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištení – nemocniční odškodné (hospitalizace v zahranicí) 600 Kč/den
Pojištení odpovědnosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
20 000 Kč/ks
Pojištění nevyužité dovolené 30 000 Kč
Pojištení poplatku za odstupné (80%), max. do výše 30 000 Kč

Tarif KOMFORT PLUS COVID navíc zahrnuje krytí:

  • Nákladů na ubytování spojené s umístěním do karantény (limit 10 000 Kč). Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie, uhradí pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování.
  • Nákladů na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě (limit 10 000 Kč). Bude-li nutné prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19, či jiné pandemie uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.
  • Tarif KOMFORT PLUS COVID také zahrnuje i případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV + storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie, náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény + náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě + rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí + náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény + náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě.

Součástí pojištění KOMFORT PLUS a KOMFORT PLUS COVID je i automatické a bezplatné prodloužení platnosti pojištění pro zpožděný návrat v případě, kdy se pojištěná osoba z důvodu zásahu vyšší moci (např. uzavření leteckého provozu, živelná pohroma v místě dovolené, apod.) nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu.