Chat with us, powered by LiveChat
po - pá: 9 - 18 h Klienti CK: 542 215 255/6

Cestovní pojištění UNIQA

CK BRENNA

V ceně zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Pro váš klid a pohodlí však doporučujeme pojištění sjednat, nemáte-li vlastní pojištění např. ke kreditní kartě či roční pojištění.

Pojištění za pár korun Vám může ušetřit velké výdaje!

Naším prostřednictvím můžete využít nabídku pojištění od pojišťovny UNIQA, která nabízí pojištění léčebných výloh v zahraničí i pojištění storna zájezdu - pojišťovna Vám vrátí 80% účtovaných stornopoplatků do max. výše 15.000 Kč. (vice o  našich storno podmínkách - zde). Velmi žádané je také Kopmlexní cestovní pojistění posádky vozidla včetně storna zájezdu a s asistenčními službami k vozidlu.

UNIQA pojišťovna na rozdíl od některých jiných cestovních pojišťoven hradí náklady na léčbu nemocných COVID-19 v zahraničí a storno z důvodu onemocnění COVID-19 již v základním pojištění bez příplatku.

Kromě základního pojištění nabízíme nově připojištění COVID-19 (obecně PANDEMIE), které se v zahraničí vztahuje i na osoby, u kterých se COVID-19 neprokázal, ale je na ně uvalena prostá karanténa a musejí tak pobyt prodloužit.


Cestovní pojištění ZIMA

POJIŠTĚNÍ BASIC K5+ 41 Kč/os./den

Tabulka tarifů a pojistných částek K5+
Pojištění léčebných výloh 5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. limit plnění 5 000 000
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000
- zachraňovací náklady 1 500 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000
Připojištění zavazadel 15 000 (5 000/ks)
Připojištění zimních sportů NE/ANO
Možnost připojištění storna – sazba „S ANO/ANO
Možnost připojištění nebezpečných sportů - sazba „N“ - přirážka k základní sazbě ANO/ANO

Cestovní pojištění ZIMA

POJIŠTĚNÍ SE STORNEM K5S+ 44 Kč/os./den 

Tabulka tarifů a pojistných částek K5S+
Pojištění léčebných výloh 5 000 000
Pojištění asistenčních služeb 5 000 000
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. limit plnění 5 000 000
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:  
- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000
- náklady na vyslání opatrovníka 100 000
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 100 000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000
- zachraňovací náklady 1 500 000
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100 000
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300/den
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000
Připojištění zavazadel 15 000 (5 000/ks)
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše limitu 15 000
Pojištění náhrady dovolené – 80%, max. však do výše limitu 15 000
Připojištění zimních sportů NE/ANO
Možnost připojištění storna – sazba „S NE/NE
Možnost připojištění nebezpečných sportů - sazba „N“ - přirážka k základní sazbě ANO/ANO

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Pojištění se vztahuje pouze na turistické cesty a cesty za účelem zimních sportů. Smluvní vztah vzniká přímo mezi pojišťovnou a pojištěným, cestovní kancelář funguje pouze jako zprostředkovatel. To také znamená, že případnou pojistnou událost řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Pojištěný má povinnost řídit se všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA a po návratu do ČR oznámit případnou pojistnou událost na adresu: UNIQA pojišťovna a.s., odbor likvidace škod pojištěných osob, Bělohorská 19, 160 12 Praha 6.

Připojištění COVID-19 lze sjednat pouze k tarifům K5S+,  a K5SA+ za příplatek 34 Kč/os/den

Limity pojistného plnění připojištění pro případ COVID-19:

Zóna / Tarif Náklady na ubytování Náklady na náhradní dopravu
Evropa 10 000 10 000
Svět 10 000 20 000