Cestovní pojištění UNIQA

​V ceně lyžařského pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění pro případ storna zájezdu.

Pro Váš klid a pohodlí doporučujeme využít nabídky pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. Nabízíme pojištění K7S+ (KOMFORT PLUS), výše pojistného plnění naleznete níže. Na jedné cestovní smlouvě musí být pojištěny všechny osoby. Pojištění je hrazeno formou příplatku k ceně zájezdu.

Cena pojištění:

  • TARIF K7S+ KOMFORT PLUS: 36/osoba/den (cena platí i pro děti)

Rozsah sjednaného cestovního pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. a max. výše pojistného plnění:

Rozsah pojištění v tarifu KOMFORT PLUS Pojistná částka
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 7 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku
- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

do výše max. plnení
do výše max. plnení
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
2 100 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300 000 Kč
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 600 000 Kč
Úrazové pojištení – nemocniční odškodné (hospitalizace v zahranicí) 600 Kč/den
Pojištení odpovědnosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby 5 000 000 Kč
Pojištění zavazadel 40 000 Kč
20 000 Kč/ks
Pojištění nevyužité dovolené 30 000 Kč
Pojištení poplatku za odstupné (80%), max. do výše 30 000 Kč